ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

Πληροφορίες
  • Αιματολογικές - ανοσολογικές - ορμονολογικές εξετάσεις
  • Καρκινικοί δείκτες
  • Προγεννητικός έλεγχος
  • Αιμοληψίες κατ'οίκον

Συνεργασία με ΕΟΠΥΥ.