ΖΩΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Πληροφορίες

Η εταιρεία Χριστόφορος Ζώτος – Ανακύκλωση πλαστικών έχει πάνω από τριάντα χρόνια ενεργού συμμετοχής στον τομέα της ανακύκλωσης πλαστικών.

Ασχολούμαστε με την αναγέννηση πλαστικών υλών από οποιαδήποτε μορφή πλαστικού υπάρχει.

Με την τεχνογνωσία μας και το εξειδικευμένο προσωπικό μας διαθέτουμε πάντα την παραγωγή μας στο χρόνο της.