Β.Κ. ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ

Πληροφορίες

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ