ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πληροφορίες

Στο ιατρείο προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες,που έχουν σχέση με την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση των παθήσεων του μαστού  και περιλαμβάνουν την κλινική εξέταση σε συνδυασμό με τα ευρήματα των απεικονιστικών εξετάσεων (Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα, Μαγνητική Μαστογραφία, κλπ.), καθώς επίσης και ελάχιστα επεμβατικές διαγνωστικές μεθόδους όπως η Βιοψία Αναρρόφησης με λεπτή βελόνα (FNA), Βιοψία με κόπτουσα βελόνα (TRU CUT),κ.α. Επίσης Αναρροφήσεις κύστεων, Παρακεντήσεις αποστημάτων, κ.α. Όπου χρειαστεί, τα ανωτέρω μπορούν να γίνουν υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Eπίσης, γίνονται όλες οι διαδικασίες διάγνωσης και θεραπείας του κακοήθους μελανώματος του δέρματος (ΜΜ) όπως διαγνωστικές βιοψίες και σε συνεργασία με το ΟΛΥΜΠΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Πατρών συμπληρωματικές εκτομές, βιοψίες λεμφαδένα φρουρού με ραδιοϊσοτοπική λεμφαγγειογραφία, λεμφαδενικοί καθαρισμοί κ.ά.