ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Πληροφορίες
 • Προγεννητική συμβουλευτική γονέων
 • Παρακολούθηση πρόωρου νεογνού
 • Διενέργεια εμβολιασμών με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού
 • Παρακολούθηση αύξησης και ψυχοκινητικής ανάπτυξης βρεφών και παιδιών
 • Αντιμετώπιση διαταραχών ύπνου παιδιών
 • Χορήγηση πιστοποιητικών
 • Συνταγογράφηση, παραπεμπτικά εξετάσεων
 • Ψυχοκινητική εξέλιξη – Εκτίμηση ανάπτυξης
 • Συμβουλές Υποστήριξη θηλασμού
 • Παιδική διατροφή
 • Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στο ιατρείο
 • Επισκέψεις κατ΄οίκον σε νεογνά και μικρά βρέφη
 • Αιμοληψίες σε νεογνά και μικρά βρέφη.