ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ - ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Πληροφορίες

Άρτος, γλυκό, σφολιάτες, τροφοδοσία σε ταβέρνες.