ΤΡΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πληροφορίες

Υπέρηχος νεφρών

Ρύθμιση αρτηριακής υπέρτασης

Αιμοκάθαρση

Ρύθμιση διαβητικής νεφροπάθειας

Περιτοναική κάθαρση