Σουβαλιώτης Αντώνιος του Κωνσταντινου

Πληροφορίες

Δηλώσεις, μισθοδοσίες, εργατικά, τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, έναρξη - λήξη - μεταβολή, οργάνωση επιχειρήσεων.