ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Πληροφορίες
  • Αξονικός Τομογράφος
  • Ψηφιακή Μαστογραφία
  • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
  • 'Εγχρωμο Triplex Αγγείων
  • Υπερηχογράφημα
  • Ακτινολογικό