ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Πληροφορίες

Υπηρεσίες:
Παθήσεις εγκεφάλου

 • Χειρουργική εγκεφάλου
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Κρανιοπλαστική
 • Παροχέτευση Χρόνιου υποσκληριδίου αιματώματος
 • Τοποθέτηση βαλβίδος παροχέτευσης υδροκεφάλου
 • Όγκοι Εγκεφάλου
 • Αγγειακές παθήσεις εγκεφάλου

Χειρουργική σπονδυλικής στήλης

 • Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές σπονδυλοθεσίας
 • Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου σπονδυλικής στήλης

Λειτουργική νευροχειρουργική
Διαχείριση χρόνιου πόνου

 • Παθήσεις που δύναται να αντιμετωπισθούν με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές
 • Ενδείξεις επεμβατικής αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου
 • Συντηρητική προσέγγιση του χρόνιου πόνου
 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Διηθήσεις επώδυνων σημείων (trigger points)
 • Νευρικοί αποκλεισμοί
 • Ενδοαρθρικές εγχύσεις
 • Εγχύσεις αλλαντοτοξίνης (bottox)
 • Τεχνικές ελάχιστα επεμβατικής αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου
 • Εμφυτεύσεις συσκευών μόνιμης και σταθερής έγχυσης φαρμάκων
 • Εμφυτεύσεις reservoir σταθερής ενδορραχιαίας ή ενδοκοιλιακής έγχυσης φαρμάκων
 • Διέγερση του νωτιαίου μυελού και περιφερική νευροδιέγερση
 • Διέγερση του κινητικού φλοιού του εγκεφάλου
 • Νευρόλυση με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF Ablation)
 • Κυφοπλαστική και σπονδυλοπλαστική