ΛΥΣΣΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Πληροφορίες

Παρέχονται υπηρεσίες αστικού δικαίου και συγκεκριμένα, ενοχικού, εμπράγματου, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα, ενασχόληση με το κτηματολόγιο, με τα υπερχρεωμένα του Ν. 3869/2010, με έκδοση αδειών για εξαρτημένη/εποχιακή/παράτυπη εργασία αλλοδαπών, επίσημες μεταφράσεις εγγράφων από και σε γερμανική και αγγλική γλώσσα κ.α.