ΛΟΓΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΩΒΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πληροφορίες

ΦΠΑ, ΙΚΑ, μισθοδοσίες, έναρξη - λήξη επιχειρήσεων, τήρηση βιβλίων, εμπορία υπολογιστών, ταμειακές μηχανές, συστήματα, εμπόριο - service - ανταλλακτικά.