ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Πληροφορίες

Η συμβολαιογράφος ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αμφιλοχίας.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε παντός είδους συμβολαιογραφικές υποθέσεις και παρέχει ολοκληρωμένες συμβολαιογραφικές υπηρεσίες και νομικές συμβουλές, προσανατολισμένες στην εξασφάλιση της εγκυρότητας και της νομικής φύσεως προστασία των δραστηριοτήτων των πελατών της.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας όταν επιθυμούν να συνάψουν συμφωνίες σε θέματα οικογενείας, ακινήτων, εμπορικών συναλλαγών κλπ. και τους ενημερώνουμε για τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους καθώς και για νομικές, οικονομικές, φορολογικές συνέπειες της δέσμευσής τους.

Εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια του δήμου Αμφιλοχίας (όλη την επαρχία Βάλτου) και επίσης μεταβαίνει κατ' οίκον σε οποιοδήποτε χωριό όταν υπάρχει αδυναμία μετακινήσεως του ατόμου.