ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πληροφορίες
 • Αιματολογικό
 • Βιοχημικό
 • Μικροβιολογικό
 • Έλεγχος πηκτικότητας
 • Ορμονολογικό, ανοσολογικό
 • Προγεννητικός έλεγχος
 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Έλεγχος γονιμότητας
 • Καρκινικοί δείκτες
 • Έλεγχος οστεοπόρωσης
 • Ονυχομυκητιάσεις
 • Δερματομυκητιάσεις
 • Check up ενηλίκων, παίδων
Ωράριο

Δευτέρα - Παρασκευή 07:00-14:30 & 17:00-19:00