ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πληροφορίες

Η επιχείρηση μας  στην Νάξο και το εξειδικευμένο συνεργείο μας  αναλαμβάνουν παντός τύπου χωματουργικές εργασίες. Εργαζόμαστε  εδώ και χρόνια  στο χώρο των χωματουργικών έργων, στις εκσκαφές, την κατασκευή δρόμων, κατεδαφίσεις, διαμορφώσεις χώρων.

Αναλαμβάνουμε: χωματουργικές εργασίες, Εκβραχισμοί, Έργα οδοποιίας, Μεταφορές μπαζών, δημόσια και ιδιωτικά έργα Κυκλάδες.