ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΒ, BS ΑΜΕ

Πληροφορίες

Αεροπορική Ιατρός - Ειδικός Καρδιολόγος.

Monash University
Εξουσιοδοτημένη Από Την ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας)
Συμβεβλημένη Με ΕΟΠΥΥ