ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Βασιλέως Κωνσταντίνου 24, Καλαμάτα, 24100
Τηλέφωνο