ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πληροφορίες

Υπηρεσίες:

  • Χειρουργικές Επεμβάσεις Εμφυτεύματα
  • Αποκαταστάσεις
  • Αισθητική
  • Παιδιά
  • Ειδικές καταστάσεις