ΧΑΤΕΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πληροφορίες
  • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΤΑΣΕΙΣ
  • ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  • ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ
  • ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΟΠΥΥ