ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πληροφορίες

Το Δικηγορικό Γραφείο «Γεωργίου Ι. Γεωργόπουλου & Συνεργατών» ιδρύθηκε το 2012 από το Γεώργιο Ι. Γεωργόπουλο και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό Δικηγορικό Γραφείο με επίλεκτους συνεργάτες, μια δυναμική ομάδα νέων και καταρτισμένων νομικών.

Το Δικηγορικό Γραφείο «Γεωργίου Ι. Γεωργόπουλου & Συνεργατών» προσφέρει στους πελάτες του υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων με υπευθυνότητα, εχεμύθεια και προσωπική σχέση με τους πελάτες. Στόχος η έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση και διεκπεραίωση της κάθε υπόθεσης προς το συμφέρον του πελάτη, είτε σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας, είτε εξωδικαστικά, είτε σε επίπεδο δικαστικής αντιπροσώπευσης σε οποιοδήποτε Δικαστήριο της χώρας. Φαινόμαστε αντάξιοι των προσδοκιών σας,δικαιώνοντας την επιλογή σας.