ΦΡΙΜΑ ΤΕΝΙΑ

Πληροφορίες
 • Ηλεκτρομυογράφημα
 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
 • Κεφαλαλγία – Αυχεναλγία
 • Χρόνιος πόνος – Διαταραχές μνήμης
 • Άνοια (νόσος Alzheimer)
 • Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
 • Πάρκινσον – Επιληψία
 • Μυασθένεια – Μυοπάθεια
 • Πολυνευροπάθειες – Κατάθλιθψη
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Διαταραχές ύπνου
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας