ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πληροφορίες

Daily 09.00 - 13.00 & Afternoons by appointment

Ωράριο

Το ιατρείο λειτουργεί μόνο μετά από ραντεβού.

Για μα κλείσετε ραντεβού τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα : 2622038090  και  694 777 8292