ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕ

Πληροφορίες

Δημόσια έργα
Η εταιρεία μας “ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕ” εδώ και χρόνια έχει εκτελέσει πολλά μικρά και μεγάλα δημόσια έργα σε όλη την Θράκη. Διαθέτουμε μηχανήματα που μας δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουμε και να εκτελέσουμε επιτυχώς οποιοδήποτε δημόσιο έργο με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Αναλαμβάνουμε:

 • Έργα Οδοποιίας (Κατασκευή δρόμων)
 • Βελτιώσεις εδάφους 
 • Διαμορφώσεις ρεμάτων 
 • Έργα Δικτύου Ύδρευσης
 • Ειδικά Τεχνικά Έργα
 • Μεταφορά Χωμάτων
 • Κατεδαφίσεις

Ιδιωτικά έργα
Η εταιρεία μας “ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕ” και το έμπειρο προσωπικό μας ασχολείται στον ιδιωτικό τομέα χωματουργικών έργων εδώ και πολλά χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό. Διαθέτουμε τις καλύτερες τιμές θέλοντας να βοηθήσουμε τον ιδιώτη, αλλά και τον επαγγελματία να ικανοποιήσει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος τις επιθυμίες του.

Αναλαμβάνουμε:

 • Κατεδαφίσεις κτιρίων
 • Εκσκαφές
 • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
 • Αποχετευτικά - Αρδευτικά έργα
 • Μεταφορά Χωμάτων
 • Χωματουργικές Εργασίες Πάσης Φύσεως

Μεταφορές αγροτικών προϊόντων, δημητριακών, λιπασμάτων