ΔΑΒΑΝΟΥ ΑΝΝΑ & ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πληροφορίες

Μικροβιολογικές, βιοχημικές, αιματολογικές εξετάσεις, check up, καρκινικοί δείκτες, αιμοληψίες κατ' οίκον, σύμβαση με ΕΟΠΥΥ.