ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πληροφορίες

Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μισθοδοσίες, εργατικά, ενάρξεις, λήξεις, μεταβολές.