ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πληροφορίες

Ιατρείο ψυχικής υγείας παιδιού, εφήβου, οικογένειας. Συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία.

Ατομικές & Ομαδικές συνεδρίες

Συμβουλευτική οικογένειας

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιού, εφήβου, οικογένειας.

Διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών (σε παιδιά και έφηβους), υποστήριξη οικογένειας.