ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Πληροφορίες

Ιατρείο ψυχικής υγείας παιδιού, εφήβου και οικογένειας.
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας για το παιδί, τον έφηβο και την οικογένεια. Περιλαμβάνονται: η διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση όλων των ψυχικών διαταραχών (σε παιδιά, έφηβους), η αντιμετώπιση των μακροχρόνιων και βραχυπρόθεσμων συνεπειών αυτών και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που απορρέουν από την ψυχική νόσο και τέλος τη συνολική υποστήριξη του οικογενειακού συστήματος του πάσχοντος.