ΑΛΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Πληροφορίες

Ιατρός εξειδικευμένος στο βελονισμό.
Φυσίατρος, αποκατάσταση, βελονισμός.