ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πληροφορίες

Στο Δικηγορικό Γραφείο "Κωνσταντίνου Αλεξίου" εργαζόμαστε συστηματικά, για να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των πελατών μας και να καλλιεργήσουμε δυνατές και μακροχρόνιες σχέσεις.
Η εμπειρία μας, μας βοηθάει να λύνουμε ακόμα και τις πιο περίπλοκες υποθέσεις με όρεξη, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης..
Με ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα φέρουμε εις πέρας και απλά καθημερινά προβλήματα που χρήζουν άμεσων και ευέλικτων χειρισμών.
Οι Τομείς Δραστηριότητας και Eξειδίκευσης του Δικηγορικού Γραφείου "Κωνσταντίνου Αλεξίου" είναι πολλοί, καλύπτοντας με επάρκεια κάθε νομικό ζήτημα. Γνωρίζοντας λοιπόν, πως η αποτελεσματικότητα συναρτάται με την εμπειρία και την εξειδίκευση, το Δικηγορικό Γραφείο επικεντρώνεται σε επιμέρους κλάδους δικαίου, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση.

Οι υπηρεσίες του γραφείου μας:

 • Αυτοκινητιστικά ατυχήματα
 • Αποζημιώσεις από ιατρικά λάθη
 • Αδικοπραξίες
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων
 • Μισθώσεις
 • Θέματα αστικού & οικογενειακού δικαίου
 • Κληρονομικά
 • Κτηματολόγιο
 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Καταστατικά εταιρειών - σωματείων
 • Εργατικές απαιτήσεις
 • Διαταγές πληρωμής
 • Προσφυγές
 • Κατοχύρωση επαγγελματικών σημάτων
 • Διεκδικήσεις από ασφαλιστικά συμβόλαια