ΑΦΟΙ ΜΙΧΕΛΗ Ο.Ε.

Πληροφορίες

Οι ΑΦΟΙ ΜΙΧΕΛΗ Ο.Ε. είναι μια εταιρεία με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή πάσης φύσεως μεταλλικών κατασκευών (βιομηχανοστάσια, αποθηκευτικοί και εκθεσιακοί χώροι, ψυκτικοί θάλαμοι, πολυώροφα σύμμεικτα κτίρια, γραφεία, κέντρα αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, super markets, logistics, γερανογέφυρες κ.α.).

Απόδειξη οι πελάτες μας, μερικοί από τους οποίους συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες.